Het grootste deel van de freelancers is tussen de 18 en 25 jaar, maar bieden wij ook genoeg diversiteit wat betreft leeftijd, studieachtergrond en werkervaring. 


De freelancers kunnen starten zodra ze een kick-start call hebben gehad. In dit gesprek nemen wij alle ditjes en datjes over het freelancen door en controleren wij of de freelancers goed begrijpen waar ze aan beginnen. Op deze manier houden wij de kwaliteit hoog. 


Verder kan jij via het profiel van de freelancer alle informatie vinden die jij nodig hebt. Door middel van een foto, een motivatie, informatie over het opleidingsniveau en de werkervaring, krijg jij een goed beeld van wie je voor je hebt. Ook heb je inzicht in het huidig functioneren van de freelancer door de beoordelingen die de freelancers heeft ontvangen bij de voorgaande jobs.