Als er onenigheid is ontstaan tussen jou en de freelancer kan dit voor beide partijen voor negatieve emoties zorgen. Daarom hebben wij de optie om zowel opdrachtgevers als freelancers elkaar te kunnen beoordelen na afloop van een job. Hier kun je jouw mening kwijt als je de samenwerking niet fijn vond. 


Als er echt nood aan de man is, wordt verwacht dat je dit in eerste instantie zelf oplost met de freelancer. Wanneer jullie er samen echt niet uitkomen, zullen wij tot op zekere hoogte bemiddelen en de benodigde maatregelen nemen.