Als er in de opdrachtbeschrijving duidelijke kledingvoorschriften vermeld stonden en de freelancer voldoet niet aan deze eisen, kan je ervoor kiezen hem/haar naar huis te sturen en aan te geven als NO SHOW (niet op komen dagen). De freelancer heeft zich namelijk niet aan de voorschriften gehouden en dus sta jij in je recht om de freelancer af te wijzen. Mochten de kledingvoorschriften niet duidelijk vermeld staan, dan heeft de freelancer recht om te werken. In overleg kunnen jullie ook samen een geschikte oplossing zoeken.