Als blijkt dat de freelancer op de locatie is die aangegeven stond in de beschrijving van de opdracht, maar dit blijkt achteraf toch niet de juiste locatie te zijn, heeft de freelancer zich correct aan de jobgegevens gehouden. Probeer in dat geval samen tot een oplossing te komen waarin beide partijen mee akkoord gaan. De freelancer kan alsnog naar de andere locatie komen. Mocht dit niet meer lukken dan heeft de freelancer recht op 50% van de afgesproken uren.


Blijkt het dat de freelancer door een eigen foutieve inschatting op een verkeerde locatie aanwezig is, kan de freelancer vooralsnog naar de goede locatie komen of je kan een NO SHOW (niet komen opdagen) melding maken. Om te voorkomen dat de freelancer naar de verkeerde locatie komt, adviseren wij om dit vooraf goed af te stemmen met hem/haar en de juiste locatie meteen aan te geven bij de jobbeschrijving.