Vanaf 1 februari 2022 zijn alle freelancers die werken via YoungOnes vanaf hun eerste job verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid op de werkvloer via het verzekeringsplatform van ONSI. De verzekering dekt freelancers tegen wettelijke aansprakelijkheid, na ongevallen, maar ook bij familieverlof en rouwverlof.


Zoals genoemd willen we graag dat freelancers beschermd zijn bij het oplopen van ernstige letsels tijdens ongevallen of bij aanspraken van derden. Daarom hebben wij er voor gekozen opdrachtgevers die gebruik maken van YoungOnes de kosten voor deze verzekering te laten dekken. Dit als aanvulling op de huidige gebruikskosten. 


Het minimale uurtarief om freelancers via YoungOnes te boeken komt daarmee op €16,50 excl. btw.

Dit wordt als los segment op de factuur verwerkt, zoals ook de gebruikskosten worden verwerkt.