Dat kan zeker. Het kan namelijk gebeuren dat je liever iemand anders verantwoordelijk stelt voor het goedkeuren van de uren. Bij deze een korte uitleg hoe je dit doet!


Contactpersoon | Bij iedere job kun je een contactpersoon kiezen die de uren moet controleren. Wanneer de job geplaatst is en klaar staat om worden uitgevoerd, krijgt de contactpersoon een e-mail met een link naar de job waar achteraf de uren kunnen worden goedgekeurd.


Houd het overzicht | Wanneer bovengenoemde contactpersoon ook een e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt hij/zij een e-mail drie uur voor begin van de job. In deze e-mail staat een link waarmee je meteen terecht komt bij de presentielijst met alle telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van de uitgekozen freelancers.


Job | De gegevens zijn ook meteen terug te zien in het overzicht van de job. Daar staat duidelijk wie de contactpersoon is en wie de uren gaat goedkeuren.