Zolang de annuleringstermijn nog niet is verstreken, kun jij de huidige freelancer zonder consequenties annuleren en de job opnieuw open zetten. Alle freelancers met een passend profiel krijgen dan opnieuw een melding om te reageren op de job.


Wat je moet doen wanneer de annuleringstermijn is afgelopen, lees je hier.