Indien een freelancer een btw-nummer heeft, maar er geen btw toevoeging van 21% wordt gerekend, maakt de freelancer aanspraak op de btw-vrijstellingsregeling. Deze vraagt de freelancer aan als de jaarlijkse omzet niet meer dan 25.000 euro (excl. btw) bedraagt. Hierdoor heeft de freelancer een btw-vrijstelling waardoor hij of zij geen btw-aangifte meer hoeft te doen en ze dus ook geen btw meer zullen ontvangen.