De betalingstermijn is vastgesteld op 14 dagen of wanneer dit is afgesproken op 30 dagen. Wanneer de betaling niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, worden er een aantal stappen ondernomen:


Eerst een herinnering via mail na 5 dagen

Een tweede herinnering via mail na 7 dagen (totaal na 12 dagen)

Een derde herinnering via mail na 5 dagen ingebrekestelling (totaal na 17 dagen)

De vierde herinnering is telefonisch contact, na 4 dagen (totaal na 21 dagen)


Als de factuur niet kan worden betaald zijn er drie mogelijkheden:


Er wordt een afspraak gemaakt dat de factuur een week later wordt voldaan. 

Er wordt een betaalregeling opgesteld waarin het openstaande bedrag in termijnen wordt terugbetaald.

Als jij de betaalafspraken niet kunt nakomen of we komen niet in contact, wordt de case doorgestuurd naar het incassobureau. Zij pakken de case op om het verschuldigde bedrag te innen. Soms moet er geconcludeerd worden dat het bedrijf de facturen niet kan betalen of zelfs failliet gaat. Deze situatie is natuurlijk niet wenselijk en wij zullen er alles aan doen om deze laatste stap te voorkomen.


In sommige gevallen kunnen er uitzonderingen worden gemaakt, dit wordt dan eerst met ons overlegd. 


We raden altijd aan om de factuur binnen de betalingstermijn te betalen in verband met de betaling van de freelancer. Wanneer de freelancer niet voor factoring heeft gekozen, zal hij ook pas worden betaald zodra wij het geld van jou hebben ontvangen. Als jij regelmatig te laat betaalt, kan dit zorgen voor een slecht imago en minder reacties op jouw jobs, en dat wil je natuurlijk voorkomen!